LUISA OSORIO VICHO

AGUSTÍN CASTELLO TENA

ALCALDE – PRESIDENTE

ANTONIO GARCÍA RINCÓN

Dª Belen Díaz Tena

Concejal

XXXXXXXXXXXXXXXX

MARÍA GAÑÁN GAÑÁN

D. Angel Palacios Milans

Concejal

XXXXXXXX

RAFAEL MATAMOROS MAHUGO

Dª Josefa Rodríguez Rodríguez

Concejala

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JOSEFA PÉREZ GAMERO

D. José Luis Rubias Cabezas

Concejal

xxxxxxxxxxxxxx